Over

Brug Boutade is de Vogelwerkgroep Walcheren (als zelfstandige vereniging opgericht in 1980) een van de kleinere in de Zeeuwse regio. Dit kleine formaat staat echter de medewerking aan tal van grote en kleine landelijke of regionale projecten niet in de weg. Medewerking wordt onder andere verleend aan broedvogeltellingen in BSP verband, tellingen van Ganzen en Zwanen, broedvogelinventarisaties, ringonderzoek en tellingen van stookolieslachtoffers terwijl ook het nestkastenwerk op Walcheren voortvarend ter hand genomen is. Door vele leden van de vogelwerkgroep op Walcheren wordt echter vooral “gevogeld”. Afhankelijk van het seizoen worden Westkapelle, het duingebied Oranjezon, het Sloegebied en de kuststrook tussen Vlissingen en Westkapelle goed bezocht. Deze en enkele wellicht minder bekende vogelgebieden zijn te vinden op de kaart van Walcheren.  Een overzicht van recente waarnemingen is te vinden onder Waarnemingen.

Het voormalige eiland Walcheren is dankzij haar gunstige ligging en een handjevol fanatieke tellers gezegend met een aantal nationaal bekende trektelposten. Voor zeetrektellingen in voor- en najaar gaan de Walcherse vogelaars al decennia naar Westkapelle. Najaarstrek van zangvogels wordt sinds het begin van de jaren negentig geteld op “de Nolledijk”. Hoewel deze beide posten minder fanatiek bemand worden dan “Telpost Breskens”  is ook hier in de loop der jaren een indrukwekkende dataset van trekwaarnemingen verzameld.